Handelsbetingelser

Læs her for at kende handelsbetingelserne i Roskilde Badene.

Klippekort

10 klip til benyttelse ved indgang til Roskilde Badet, Maglegårdsbadet og Sct. Jørgens Badet i offentlig åbningstid.
Klippekortet er ikke personligt og kan deles med andre.
På klippekortet kan medlemmet booke hold op til 30 dage frem og have op til 10 bookinger. Gyldighed 12 måneder fra købsdato.

§1 Månedskort

Et månedskort er personligt, og må ikke benyttes af andre end medlemmet. Månedskortet kan benyttes 1 gang om dagen. 

Månedskortet kan ikke overdrages til en anden person.
Det er medlemmets ansvar, at Roskilde Badene til enhver tid har de korrekte stamoplysninger.

Kontante månedskort ophører automatisk 30 dage efter købet (februar undtaget). Et nyt kontant månedskort kan efterfølgende købes til den på tidspunktet gældende normalpris.

I medlemskabet kan medlemmet booke hold op til 30 dage frem og have op til 10 bookinger. Der skal ankomstregistreres med gyldigt chiparmbånd inden medlemmet kan påbegynde holdtræningen. Ved manglende ankomstregistrering/sletning af hold mindre end 4 timer før holdstart pålægges gebyr efter gældende takst.
Kontant månedsmedlemskaber fratrækkes 2 dage. 

Misbrug af medlemskabet vil medføre bortvisning og øjeblikkelig lukning af medlemskabet.

§2 Løbende månedskort - NETS/automatisk kontotræk betaling

Et løbende månedskort betales automatisk hver måned via NETS/automatisk kontortræk. Løbende månedskort kan kun tegnes af personer over 18 år. Månedskortet fortsættes indtil det opsiges i henhold til § 7.

§3 Betaling

Ved køb af et løbende månedskort oprettes automatisk kontotræk. Det er medlemmets eget ansvar at sikre, at aftalen er korrekt oprettet.

§4 For sen betaling ved løbende månedskort

Betales den løbende NETS-ydelse/automatiske kontotræk ikke, lukkes månedskortet øjeblikkeligt indtil Roskilde Badene har modtaget det tilgodehavende beløb.

§5 Prisændringer

Prisændringer annonceres minimum 60 dage, før de træder i kraft. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit månedskort, som følge af prisændringerne, kan medlemskabet opsiges i henhold til § 7.

§6 Bero

Månedskortet kan ikke sættes i bero.

§7 Opsigelse af løbende månedskort

Løbende månedskort kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned. Opsigelsen skal ske skriftligt pr. e-mail til roskildebadene@roskilde.dk

Der vil blive fremsendt bekræftelse på opsigelsen pr. mail fra Roskilde Badenes side med registrering af udmeldelsestidspunkt jf. regler for opsigelse.

Modtages denne bekræftelse ikke hos medlemmet inden 3 hverdage, skal medlemmet kontakte Roskilde Badene for at sikre, at mail om udmeldelse er modtaget i Roskilde Badene. Det er medlemmets ansvar at sikre, at der foreligger en accept fra Roskilde Badene på opsigelsen.

§8 Ansvar og ordensreglement

Al aktivitet i Roskilde Badenes regi sker på eget ansvar.

Alle medlemmer skal følge Roskilde Badenes generelle ordensreglement samt anvisninger fra Roskilde Badenes personale. Overtrædelse kan medføre bortvisning. 

§9 Helbredstilstand og personskade

Et medlem er ansvarligt for egen helbredstilstand og for at sikre, at denne tillader deltagelse i aktiviteterne.

Medlemmet er selv ansvarlig for personskade som følge af ulykke, mangelfuld handling eller uheld begrundet i andre medlemmers handlinger.

Roskilde Badene er forsikret og følger gældende dansk lovgivning for erstatningsret, hvis der sker skader på medlemmet som følge af ødelagt udstyr.

§10 Framelding

For at undgå tomme pladser / overbooking på holdene, skal man fremmøde sig til de aktiviteter, som man har tilmeldt sig jf. § 1.

Frameldinger på hold og venteliste skal ske senest 4 timer før aktivitetens starttidspunkt. Mindre end 4 timer før holdstart tillægges afmeldelsestakst kr. 25.
Månedsmedlemskaber fratrækkes 2 dage. 

§11 Varsling af ændring i vilkår for månedskort

Væsentlige ændringer i vilkår for månedskort og betingelser varsles med 60 dage.

Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit månedskort som følge af ændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige det jf. § 7.

Roskilde Badene forbeholder sig ret til at foretage almindelige/sædvanlige ændringer i eks. åbningstider, udstyr, holdplan mv.

§12 Medlemsudelukkelse

Ved grov misligholdelse af månedskortet kan Roskilde Badene opsige enhver aftale uden yderligere varsel, og der vil ikke ske tilbagebetaling af medlemsbetalingen.

§13 Returnering af badetøj og badeartikler

Ved køb af varer i Roskilde Badenes shop, er der 30 dages returret mod fremvisning af gyldig kvittering. Varen skal være i ubrugt stand og med prismærke på.