Corona-forhold og hygiejne

Læs om de gældende coronarestriktioner for Roskilde Badene. Her finder du også links til sundhedsstyrelsens hjemmeside med flere informationer.

Hold afstand

1 meter til næste gæst på land og 2 meter ved fysisk aktivitet i vandet.

Brug mundbind

Der er krav om brug af mundbind på vej ind og ud af svømmehallen. Mundbindet må fjernes, når omklædning begynder og skal tages på igen, når omklædning efter svømning afsluttes.

Hold til højre

På fællesarealer, hvor du skal passere andre, hold til højre, så fysisk kontakt undgås.

Håndsprit

Brug håndsprit umiddelbart inden for døren.

Ingen tilskuere

Da der er begrænset plads, er det ikke længere muligt for forældre o.l. at gå med børn i omklædningen eller at gå med i hallen og se på. Ophold i gangene er heller ikke tilladt. Børnene afleveres uden for hoveddøren og hentes samme sted (handicaphjælpere undtaget).

Få i omklædning

Det maximale antal for personer i omklædningsrummene er:

Maglegårdsbadet: 10 i henholdsvis Herre- og Dameafdelingen

Sct. Jørgensbadet: 7 i Herreomklædning og 9 i Dameomklædning

Lysholmbadet: 4 i henholdsvis Herre- og Dameomklædning

Bernadottegården: 4 i henholdsvis Herre- og Dameomklædning

 

Omklædningszoner

Bænkene i omklædningsrummene er inddelt i omklædningszoner. Der må kun klædes om ved disse områder af bænken.

Opbevaring af tøj og tasker

Ved to på hinanden følgende hold skal tøj og tasker placeres under bænken. Tasken kan også medbringes i hallen medens svømningen afvikles (følg instruktørernes anvisninger). Tasker skal placeres med en meters afstand.

Vask dig grundigt

Som altid er det vigtigt at vaske krop og hår grundigt inden man tager badetøj på. Ligeledes efter toiletbesøg.

Hver anden bruser

For at holde afstandskravet er hver anden bruser sat ud af drift, og på Lysholmbadet og Bernadottegården må der max være 2 i bruserummet ad gangen.

Sprit af

Der skal sprittes af med forstøver på bænkene når man forlader den. Der skal IKKE tørres efter, lad produktet sidde.

4 m2 vand

Det er tilladt at have én gæst i vandet per 4 m2 vandoverflade. Ved for mange gæster, må nogle derfor vente.

Rengøring

Ud over den sædvanlige rengøring vil kontaktflader blive løbende rengjort i hele åbningstiden.